Polityka prywatności

eFAIN ONLINE SRL, właściciel sklepu internetowego www.funkyfain.pl, przestrzega przepisów o ochronie danych. eFAIN ONLINE SRL zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim i wykorzystywać je wyłącznie w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktu ze swoimi klientami. eFAIN ONLINE SRL może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, jeśli takie działania są niezbędne w celu: zgodności z prawem; chronić i bronić praw własności eFAIN ONLINE SRL; działania w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników, użytkowników lub osób publicznych. eFAIN ONLINE SRL nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie zmienia danych osobowych stronom trzecim. Dane osobowe zbierane ze strony www.funkyfain.pl są wykorzystywane w celu: dokonywania płatności online, wystawiania faktur VAT w wyniku zamówień realizowanych na www.funkyfain.pl oraz dostawy produktów. Mogą zostać ujawnione bez Twojej zgody w sprawach spornych / spornych dotyczących oszustw płatniczych następującym beneficjentom: bankom zajmującym się płatnościami online, międzynarodowymi organizacjami kartowymi oraz dostawcom usług / produktów, odpowiednio, zgodnie z przepisami ustawy 677/2001, właściwym instytucje. eFAIN ONLINE SRL nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji spowodowaną możliwymi problemami z bezpieczeństwem serwera, na którym znajduje się www.funkyfain.pl lub działaniami osób trzecich.

Pliki cookie

FUNKYFAIN gromadzi informacje i przetwarza je w statyczne dane o tym, jakie strony uzyskujesz w witrynach, w tym adres IP, z którego przeglądana jest witryna. FUNKYFAIN może wykorzystywać w witrynie pliki cookie, tym samym tymczasowo przechowując dane osobowe w następujących celach:
– poprawa bezpieczeństwa
– w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

FUNKYFAIN może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, jeśli takie działania są wymagane w celu:
– zgodność z prawem
– ochrona i obrona praw własności efain online SRL, właściciela sklepu internetowego FUNKYFAIN
– działania w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników, użytkowników lub osób publicznych.

FUNKYFAIN nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie zmienia danych osobowych stronom trzecim. Dane osobowe mogą zostać ujawnione bez Twojej zgody w przypadku sporu sądowego / oszustwa płatniczego następującym beneficjentom: bankom zajmującym się płatnościami online, międzynarodowymi organizacjami kartowymi oraz dostawcom usług / produktów, odpowiednio, zgodnie z przepisami ustawy 677/2001, właściwym instytucje.

Dane osobowe

eFAIN ONLINE SRL jest nośnikiem danych osobowych zarejestrowanym pod numerem 36882.

Zamknij
Zaloguj
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta